Retourpagina

Recht van herroeping
U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.
Om uw recht van herroeping uit te oefenen, moet u ons,

NeoVital,
Adriaan van Ostadepad 1
5684 AS Best
Telefoon: 06-89991342
E-mail: info@neovital.nl

middels een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, een fax of een e-mail) over uw beslissing, deze overeenkomst te herroepen, informeren. Op aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen, die van u ontvangen hebben, met inbegrip van de afleverkosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan zijn als u voor een andere, dan de door ons aangeboden goedkope standaardaflevering, gekozen hebt), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag dat uw mededeling van herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u is afgesproken; er worden u in geen geval kosten in rekening gebracht in verband met deze terugbetaling. We kunnen terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen in goede orde retour ontvangen hebben. U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag dat u ons in kennis heeft gesteld van deze herroeping, aan ons,

NeoVital.
Retourenafdeling
Adriaan van Ostadepad 1
5684 AS Best
Telefoon: 06-89991342
E-mail: info@neovital.nl

terugsturen of overhandigen. Enkel de kosten voor retour sturen zijn voor eigen rekening. De termijn is in acht genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen verstuurd. U hoeft alleen te betalen voor een eventuele waardevermindering, als deze waardevermindering, na controle van de aard, eigenschappen en het functioneren van de goederen, veroorzaakt blijkt te zijn door een niet correcte omgang met de goederen.

Uitzonderingen retourneren:

Let op:
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

1.Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
2.die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
3.die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
4.die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
5.die snel kunnen bederven of verouderen;
6.waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
7.voor losse kranten en tijdschriften;
8.voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.