Klachtenpagina

Klachtenregeling:
Mocht er onverhoopt tot een klacht zijn over onze leveringen en/of onze producten, neem dan binnen 14 dagen schriftelijk contact met ons op. Vermeld hierbij volledig en duidelijk de klachten en/of gebreken. NeoVital zal binnen 14 werkdagen contact opnemen.

De Europese commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting beschikbaar, die u kunt vinden onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht en bereid tot het deelnemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een consumenten-geschillencommissie.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Hierbij vervallen alle voorgaande algemene voorwaarden. De huidige versie is gepubliceerd op www.neovital.nl.

Deze algemene voorwaarden is samengesteld op: 7-10-2020